Чтобы преуспеть в бизнесе, как, впрочем, и почти во всем другом, самое главное — это уметь сосредоточиться и рационально пользоваться своим временем

Ли Якокка

Метою викладання дисципліни “Проектний аналіз” є опанування студентами сучасної науково–методологічної основи підготовки інвестиційних проектів, що принесе системне бачення сутності методів та аспектів проектного аналізу, допоможе виявити слабкі і сильні сторони проектів, визначити умови доцільності інвестування, способи залучення ресурсів для їх реалізації тощо.