Неелектричні величини характеризують параметри середовища у якому ми живемо. Відповідні датчики дозволяють перетворити ці величини у електричні а потім їх виміряти. Цей курс- фундамент у питаннях контролю стану технічних систем і автоматики.