Діючі у ринкових умовах, використання логістики дає змогу своєчасно пристосуватися до мінливих ринкових умов, отримати переваги перед конкурентами. Крім того, виходячи з центристських позицій, логістика допомагає шляхом  аналізу витрат на рівні всього підприємства, знайти можливість їх скорочень.

   Мета дисципліни – формування системи знань про сутність і зміст роботи з управління матеріальними, інформаційними, грошовими та трудовими потоками в умовах ринкової економіки та конкуренції.

   Завданням дисципліни є набуття студентами практичних навичок у галузі логістики, плануванні та упpавлiннi матеріальними і супутніми їм потоками, оптимізації всіх господарських процесів на підприємстві при організації товароруху.