Метою вивчення курсу “Економіка промисловості” є формування комплексу знань про виробництво, виробничі системи, засвоєння ними основ економіки промисловості і організації виробництва, його загальних принципів, методів та положень незалежно від форм власності підприємств і на цій основі здобуття спеціальних знань та практичних навичок з прийняття ефективних управлінських рішень щодо створення, функціонування та реорганізації виробничих систем в умовах ринкового середовища.

Основні завдання курсу - вивчення закономірностей раціонального сполучення засобів виробництва і робочої сили з метою найефективнішого їх використання в умовах швидких змін, пов’язаних з оновленням продукції та процесів її виготовлення.