Завдання навчальної дисципліни: навчити методів планування та аналізу показників трудової діяльності підприємств, прищепити навички дослідження і використання способів збільшення ефективності мотивації праці, постійного пошуку резервів підвищення її продуктивності.

Предмет навчальної дисципліни — це суспільно-економічні трудові відносини на виробництві за ринкових умов.