«Оподаткування підприємств» є спеціальною дисципліною, що розкриває теоретичні основи і практичні питання формування податкової політики підприємства в рамках податкового законодавства.

          Метою вивчення дисципліни є глибоке засвоєння основ побудови податкової системи, принципів взаємодії її складових частин у рамках податкового права.

            Дисципліна «Страхування» належить до теоретико – прикладних дисциплін при підготовці спеціалістів фінансового профілю: у теоретичному плані вона має поглибити фундаментальні знання щодо сутності страхування, природи ризиків, потреби в їх оцінці, методів покриття тощо; у прикладному плані – закласти базові знання з організації страхування ризиків та сформувати навички проведення прямого страхування, перестрахування і співстрахування, оптимізації страхового портфеля, оцінки фінансової надійності страховика.

         Метою вивчення дисципліни "Фінансова діяльність підприємств" є засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання, збільшення статутного капіталу, емісії акцій чи облігацій, управління інвестиційними вкладеннями, розробки дивідендної політики підприємства, управління підприємством у кризовому фінансовому стані, застосування правил фінансування підприємства та управління грошовими потоками, вивчення методів оцінки вартості підприємства.