Мета курсу: забезпечити засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності; ознайомити  із наявними філософськими концепціями, які розкривають поліфонізм і плюралізм філософського мислення; створити умови для формування  світоглядно-методологічної культури студентів; логічно грамотно будувати свої міркування та обґрунтовувати власні висновки.