Метою даного курсу є набуття знань з основних розділів прикладної економіки,організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва.

Предметом вивчення дисципліни є економічний механізм функціонування підприємництва, формування та використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності.

Метою даного курсу є формування системи знань про сутність і зміст маркетингу як філософії підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки та конкуренції.

Предметом вивчення дисципліни є процеси й методи вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб'єктів ринку.