Метою даного курсу є набуття знань з основних розділів прикладної економіки,організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва.

Предметом вивчення дисципліни є економічний механізм функціонування підприємництва, формування та використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності.